De voordelen van medewerkersparticipatie zijn evident. En ze zijn de moeite waard. Maar welke verschillende effecten sorteert medewerkersparticipatie nu eigenlijk precies – en wat zijn de gevolgen daarvan op de lange termijn? Deze week heb ik een reeks artikelen doorgenomen, om antwoord te krijgen op die vraag. Dat resulteert in 5 redenen om medewerkersparticipatie te promoten: het bouwen van een hechte community, betere communicatie, minder stress en verhoging van zowel de productiviteit als de productkwaliteit.

1. Hechte community bouwen

Als iedere werknemer binnen een bedrijf besluit om te participeren, kan er een echte werknemersgemeenschap – een hechte community – worden gebouwd. Dat neemt vorm aan, zodra de werknemers ervaren dat hun mening over diverse bedrijfsaspecten wordt gewaardeerd. Wanneer zij veranderingen zien die nuttig zijn voor henzelf én voor de klant, voelen zij zich immers nauwer betrokken bij het succes van het bedrijf (hier verscheen een goed artikel over op Virgin). Deze werknemers willen dan graag vertellen hoe dingen kunnen worden verbeterd, omdat de kwaliteit van hun werkomgeving en het product c.q. de dienst hun écht aan het hart gaat.

2. Communicatie verbeteren

Medewerkersparticipatie kan ook een (prima) manier zijn om door traditionele communicatiebarrières heen te breken. Participatie geeft werknemers namelijk ook vaak een stem. Niet altijd in juridische zin (stemrecht), maar ook doordat het omarmen van medewerkersparticipatie dwingt tot nadenken over goede communicatielijnen. Werknemers die hun gedachten en angsten over de bedrijfskoers helder en gedegen weten uit te spreken, wijzen eerder op knelpunten in een workflow, of op innovatieve, aangepaste manieren om dingen te doen.

Beter communiceren = sneller accepteren

Professionele bedrijfsartsen en HR-specialisten hebben opgemerkt dat een aversie jegens beleidsveranderingen, workflows, etc. de grootste domper is op het enthousiasme van werknemers. Een goed artikel hierover is te vinden op de website van het Regis College (klik hier). Het stimuleren van participatie – met een focus op communicatieverbetering tussen werknemer en werkgever – is daarentegen een belangrijke strategie om nieuwe veranderingen sneller, succesvoller, te kunnen doorvoeren. Op die manier houd je het enthousiasme ook op peil. Op basis van de resultaten concludeerden professionals op dit gebied dat het essentieel is om continu input van werknemers te verzamelen, en om de gestelde doelen op gezette momenten te evalueren.

3. Stress verminderen

Participatie kan ook helpen om de stress bij werknemers en werkgevers te verminderen. Het gaat hier dan (bijvoorbeeld) om stress, die is ontstaan door onzekerheden met betrekking tot bedrijfsveranderingen, vanwege nieuwe workflows, of omdat er geen rekening wordt gehouden met ideeën van werknemers. Als stress te lang wordt opgebouwd, kan dat negatief uitwerken in de vorm van verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, gebrek aan motivatie (zie dit artikel over stressverschijnselen), enzovoorts. Dit alles kan ertoe leiden dat werknemers vaker afwezig zijn, maar het kan ook hun productiviteit verminderen wanneer ze wél werken.

4. Hogere productiviteit

Over productiviteit gesproken: medewerkers die écht het gevoel hebben dat zij participeren in bedrijfsvoering en besluitvorming, zijn ook op de lange termijn productiever. Factoren die daaraan gerelateerd zijn, zijn het ervaren van minder stress en kunnen werken in een prettige werkomgeving (zie dit artikel over geluk op de werkvloer). Maar ook het gevoel gewaardeerd te worden en hun commitment om fraaie veranderingen in hun resultaat te zien, werken positief uit. Bovendien kunnen de door werknemers voorgestelde wijzigingen of workflows vaak daadwerkelijk de doorlooptijd van bepaalde producten verkorten, omdat taken op onderdelen sneller c.q. efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

5. Hogere productkwaliteit

Medewerkersparticipatie kan er ook voor zorgen dat de kwaliteit van het product (of de dienst) omhooggaat. Ook in dit kader speelt communicatie een belangrijke rol. Als medewerkers beter geïnformeerd zijn over de richting van het bedrijf, zullen ze deze ideeën beter kunnen communiceren aan hun klanten. En nieuwe workflows die de productoutput moeten vergroten, kunnen sneller worden geïmplementeerd als er rekening wordt gehouden met suggesties van werknemers, die dicht op de processen zitten. Gallup laat een mooie weergave hiervan zien (zie artikel) in een onderzoek uit 2013.

Aanmoediging

Managers en personeelsvertegenwoordigers die al bezig zijn om medewerkersparticipatie uit te bouwen, zien grote verbeteringen op hun werkplekken. Dat laat onverlet dat het een uitdaging – maar beslist geen onmogelijkheid! – is om wegen te creëren, waardoor werknemers zich op hun gemak voelen en worden aangemoedigd om deel te nemen aan de participatie en besluitvorming van het bedrijf. Het zal tijdens dit proces essentieel zijn om vast te houden; om vragen te stellen, naar de antwoorden te luisteren en de buy-in te belonen. Want samen bouw je iets op, samen maak je het beter en samen sta je sterk! Dat geldt misschien wel eens te meer in deze tijd. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

The Share Council faciliteert alle vormen van participatie en begeleidt de implementatie. Wij zien namelijk dat er binnen veel projecten buitens ons platform om, behoorlijk wordt geworsteld met dit onderwerp. Mocht je interesse hebben om hier eens over te sparren, neem dan contact op. Participeren moet namelijk gewoon makkelijk zijn, en wij helpen je daarbij! "A fair share for each and everyone" – het komt steeds een beetje dichterbij. 

Mocht je dit nu ook willen voor je bedrijf, kijk dan eens op www.thesharecouncil.com.

Quintus Willemse - founder The Share Council